راهنمای ماموریت جانبی The Bastion ویچر ۳

دسته بندی : دانلودها
421 بازديد

راهنمای ماموریت جانبی The Bastion ویچر ۳

غرب Kaer Morhen خرابه های بزرگی از استحکامات قدیمی پیدا می کنید. پس از کشتن چندین روح لول ۲۶ الی ۲۷ از Magic lamp که از کیرا متز دریافت کرده بودید برای بررسی ردپایی از گذشته در چهار مکان در اینجا استفاده کنید. سپس شروع به جستجوی اجساد پسرها کنید.

 

Bastion

 

با استفاده از نردبان به برجی که در سمت شرقی آنجا قرار دارد برسید. در برج استخوان هایی را پیدا می کنید. پس از خاک کردن آنها در مکان علامت زده شده ماموریت به پایان می رسد.

کانال تلگرام الترا گیم