ویچر ۳: For the Advancement of learning

دسته بندی : دانلودها
366 بازديد

ویچر ۳: For the Advancement of learning

به Keira کمک کنید تا تصمیم بسیار مهمی را برای خودش و گرالت بگیرد.

ویچر ۳: For the Advancement of learning

وقتی ماموریت A Favour for a Friend را تمام کردید، این ماموریت شروع می شود.

شما باید به جزیره کوچک Fyke بروید و به سمت علامت (marker) بروید، در آن جا Keira را پیدا خواهید کرد.

او تصمیمی دارد که با کمک شما می گیرد و این تصمیم واقعا در شکل دادن به بقیه بازی نقش اساسی دارد. اگر شما با تصمیم خودکشی او موافق باشید، دیگر او را در ادامه ی بازی نخواهید دید، و اگر به او اجازه ندهید که نامه ها را بگیرد، مجبور خواهید بود که با او مبارزه کنید.

او را از تصمیمش منصرف کنید و و متقاعدش کنید که به Kaer Morhen برود. این کار تضمین می کند که Keira بعدا در بازی برای کمک به ویچرها در مقابل وایلد هانت (Wild Hunt) در دسترس خواهد بود.

اکنون این ماموریت تمام می شود.

کانال تلگرام الترا گیم