راهنمای Bloodborne – قسمت بیست و دوم(ترور محض)

دسته بندی : دانلودها
671 بازديد

 قایع داستانی این بازی شهری به نام Yharnam را در بر خواهد گرفت که ساکنین آن از یک طلسم بیماری زا هولناک رنج می برند و محیط آن پر است از دیوانگی و مرگ.کارکتر اصلی بازی Old Hunter Gyula نام دارد و حال وظیفه شما این است که به دنبال اسرار باشید ودرعین حال زنده بمانید.این بازی به گونه ی خاصی از بازی آنلاین پشتیبانی خواهد کرد. یکی از مود های آنلاین این بازی، بازی کردن چند نفر در کنار هم، برای یافتن چیزهایی در این بازی است.

قسمت بیست و دوم از راهنمای بازی Bloodborne با عنوان “ترور محض” را می توانید در زیر مشاهده کنید :

کانال تلگرام الترا گیم

راهنمای Bloodborne – قسمت نوزدهم(نبرد با رئیس جادوگر)

دسته بندی : دانلودها
849 بازديد

 قایع داستانی این بازی شهری به نام Yharnam را در بر خواهد گرفت که ساکنین آن از یک طلسم بیماری زا هولناک رنج می برند و محیط آن پر است از دیوانگی و مرگ.کارکتر اصلی بازی Old Hunter Gyula نام دارد و حال وظیفه شما این است که به دنبال اسرار باشید ودرعین حال زنده بمانید.این بازی به گونه ی خاصی از بازی آنلاین پشتیبانی خواهد کرد. یکی از مود های آنلاین این بازی، بازی کردن چند نفر در کنار هم، برای یافتن چیزهایی در این بازی است.

قسمت نوزدهم از راهنمای بازی Bloodborne با عنوان “نبرد با رئیس جادوگر” را می توانید در زیر مشاهده کنید :

کانال تلگرام الترا گیم

راهنمای Bloodborne – قسمت هفدهم(زن دیووانه)

دسته بندی : دانلودها
672 بازديد

 قایع داستانی این بازی شهری به نام Yharnam را در بر خواهد گرفت که ساکنین آن از یک طلسم بیماری زا هولناک رنج می برند و محیط آن پر است از دیوانگی و مرگ.کارکتر اصلی بازی Old Hunter Gyula نام دارد و حال وظیفه شما این است که به دنبال اسرار باشید ودرعین حال زنده بمانید.این بازی به گونه ی خاصی از بازی آنلاین پشتیبانی خواهد کرد. یکی از مود های آنلاین این بازی، بازی کردن چند نفر در کنار هم، برای یافتن چیزهایی در این بازی است.

قسمت هفدهم از راهنمای بازی Bloodborne با عنوان “زن دیووانه” را می توانید در زیر مشاهده کنید :

کانال تلگرام الترا گیم

راهنمای کشتن Blood Starved Beast در Bloodborne

دسته بندی : دانلودها
381 بازديد

راهنمای کشتن Bossی به نام Blood Starved Beast را می توانید به صورت ویدئویی در زیر مشاهده بفرمایید :

کانال تلگرام الترا گیم

راهنمای Bloodborne – قسمت پانزدهم(مردان پیر دیووانه)

دسته بندی : دانلودها
338 بازديد

 قایع داستانی این بازی شهری به نام Yharnam را در بر خواهد گرفت که ساکنین آن از یک طلسم بیماری زا هولناک رنج می برند و محیط آن پر است از دیوانگی و مرگ.کارکتر اصلی بازی Old Hunter Gyula نام دارد و حال وظیفه شما این است که به دنبال اسرار باشید ودرعین حال زنده بمانید.این بازی به گونه ی خاصی از بازی آنلاین پشتیبانی خواهد کرد. یکی از مود های آنلاین این بازی، بازی کردن چند نفر در کنار هم، برای یافتن چیزهایی در این بازی است.

قسمت پانزدهم از راهنمای بازی Bloodborne با عنوان “مردان پیر دیووانه” را می توانید در زیر مشاهده کنید :

کانال تلگرام الترا گیم

راهنمای Bloodborne – قسمت سیزدهم(پیروزی بر رئیس شماره سوم)

دسته بندی : دانلودها
236 بازديد

 قایع داستانی این بازی شهری به نام Yharnam را در بر خواهد گرفت که ساکنین آن از یک طلسم بیماری زا هولناک رنج می برند و محیط آن پر است از دیوانگی و مرگ.کارکتر اصلی بازی Old Hunter Gyula نام دارد و حال وظیفه شما این است که به دنبال اسرار باشید ودرعین حال زنده بمانید.این بازی به گونه ی خاصی از بازی آنلاین پشتیبانی خواهد کرد. یکی از مود های آنلاین این بازی، بازی کردن چند نفر در کنار هم، برای یافتن چیزهایی در این بازی است.

قسمت سیزدهم از راهنمای بازی Bloodborne با عنوان “پیروزی بر رئیس شماره سوم” را می توانید در زیر مشاهده کنید :

کانال تلگرام الترا گیم

راهنمای Bloodborne – قسمت نهم(گردن پسران و نوزادان مادران)

دسته بندی : دانلودها
219 بازديد

 قایع داستانی این بازی شهری به نام Yharnam را در بر خواهد گرفت که ساکنین آن از یک طلسم بیماری زا هولناک رنج می برند و محیط آن پر است از دیوانگی و مرگ.کارکتر اصلی بازی Old Hunter Gyula نام دارد و حال وظیفه شما این است که به دنبال اسرار باشید ودرعین حال زنده بمانید.این بازی به گونه ی خاصی از بازی آنلاین پشتیبانی خواهد کرد. یکی از مود های آنلاین این بازی، بازی کردن چند نفر در کنار هم، برای یافتن چیزهایی در این بازی است.

قسمت نهم از راهنمای بازی Bloodborne با عنوان “گردن پسران و نوزادان مادران” را می توانید در زیر مشاهده کنید :

کانال تلگرام الترا گیم

راهنمای Bloodborne – قسمت ششم(رئیس)

دسته بندی : دانلودها
218 بازديد

 قایع داستانی این بازی شهری به نام Yharnam را در بر خواهد گرفت که ساکنین آن از یک طلسم بیماری زا هولناک رنج می برند و محیط آن پر است از دیوانگی و مرگ.کارکتر اصلی بازی Old Hunter Gyula نام دارد و حال وظیفه شما این است که به دنبال اسرار باشید ودرعین حال زنده بمانید.این بازی به گونه ی خاصی از بازی آنلاین پشتیبانی خواهد کرد. یکی از مود های آنلاین این بازی، بازی کردن چند نفر در کنار هم، برای یافتن چیزهایی در این بازی است.

قسمت ششم از راهنمای بازی Bloodborne با عنوان “رئیس” را می توانید در زیر مشاهده کنید :

کانال تلگرام الترا گیم

راهنمای Bloodborne – قسمت پنجم (سلاح حماسی نیزه اره ایی)

دسته بندی : دانلودها
187 بازديد

 قایع داستانی این بازی شهری به نام Yharnam را در بر خواهد گرفت که ساکنین آن از یک طلسم بیماری زا هولناک رنج می برند و محیط آن پر است از دیوانگی و مرگ.کارکتر اصلی بازی Old Hunter Gyula نام دارد و حال وظیفه شما این است که به دنبال اسرار باشید ودرعین حال زنده بمانید.این بازی به گونه ی خاصی از بازی آنلاین پشتیبانی خواهد کرد. یکی از مود های آنلاین این بازی، بازی کردن چند نفر در کنار هم، برای یافتن چیزهایی در این بازی است.

قسمت پنجم از راهنمای بازی Bloodborne با عنوان “سلاح حماسی نیزه اره ایی” را می توانید در زیر مشاهده کنید :

کانال تلگرام الترا گیم

راهنمای Bloodborne – قسمت سوم (کشتن رئیس اول)

دسته بندی : دانلودها
218 بازديد

 قایع داستانی این بازی شهری به نام Yharnam را در بر خواهد گرفت که ساکنین آن از یک طلسم بیماری زا هولناک رنج می برند و محیط آن پر است از دیوانگی و مرگ.کارکتر اصلی بازی Old Hunter Gyula نام دارد و حال وظیفه شما این است که به دنبال اسرار باشید ودرعین حال زنده بمانید.این بازی به گونه ی خاصی از بازی آنلاین پشتیبانی خواهد کرد. یکی از مود های آنلاین این بازی، بازی کردن چند نفر در کنار هم، برای یافتن چیزهایی در این بازی است.

قسمت سوم از راهنمای بازی Bloodborne با عنوان “کشتن رئیس اول” را می توانید در زیر مشاهده کنید :

کانال تلگرام الترا گیم