راهنمای The Order 1886 – قسمت بیست و چهارم (آخر)

دسته بندی : دانلودها
292 بازديد

داستان بازی در رابطه با گذشته ی پیچیده ی شهر لندن در قرن ۱۹ می باشد.شما در نقش یک شوالیه ی انگلیسی قرار خواهید گرفت که عضو گروهی می باشد که قسم خورده اند از بشریت در برابر موجودات ماورا الطبیعه و تهدیدات مقابله دفاع کنند.داستان بازی از وقایع تاریخی شهر لندن در گذشته الهام گرفته شده است و بنابر گفته ی منتقد گیم اینفورمر یکی از خلاق ترین و جدیدترین داستان های این روزهای صنعت گیم می باشد.اسلحه ها یکی از مهم ترین ارکان بازی خواهند بود ولذت بی حد و حصری برای شما در زمان استفاده از آنها به ارمغان می آورد.مثلا شما می توانید به مانند تریلر E3 از اسلحه ی rifle خود موج های متعددی از انفجارات را خلق کنید.اما این تنها یک مثال ساده از اسلحه های موجود در این بازی می باشد و قرار است درآینده با اطلاعات بیشتری از اسلحه ها و کاربردهای آنها در بازی آشنا بشویم.

قسمت آخر از راهنمای The Order 1886 با نام “پایان یافتن / خاتمه (Ending / Epilogue)” را می توانید در زیر مشاهده کنید :

کانال تلگرام الترا گیم

راهنمای The Order 1886 – قسمت بیست و دوم

دسته بندی : دانلودها
287 بازديد

داستان بازی در رابطه با گذشته ی پیچیده ی شهر لندن در قرن ۱۹ می باشد.شما در نقش یک شوالیه ی انگلیسی قرار خواهید گرفت که عضو گروهی می باشد که قسم خورده اند از بشریت در برابر موجودات ماورا الطبیعه و تهدیدات مقابله دفاع کنند.داستان بازی از وقایع تاریخی شهر لندن در گذشته الهام گرفته شده است و بنابر گفته ی منتقد گیم اینفورمر یکی از خلاق ترین و جدیدترین داستان های این روزهای صنعت گیم می باشد.اسلحه ها یکی از مهم ترین ارکان بازی خواهند بود ولذت بی حد و حصری برای شما در زمان استفاده از آنها به ارمغان می آورد.مثلا شما می توانید به مانند تریلر E3 از اسلحه ی rifle خود موج های متعددی از انفجارات را خلق کنید.اما این تنها یک مثال ساده از اسلحه های موجود در این بازی می باشد و قرار است درآینده با اطلاعات بیشتری از اسلحه ها و کاربردهای آنها در بازی آشنا بشویم.

قسمت بیست و دوم از راهنمای The Order 1886 با نام “میان مرگ و زندگی (Between Life and Death)” را می توانید در زیر مشاهده کنید :

کانال تلگرام الترا گیم

راهنمای The Order 1886 – قسمت بیست و یکم(یک خائن در میان ما)

دسته بندی : دانلودها
279 بازديد

داستان بازی در رابطه با گذشته ی پیچیده ی شهر لندن در قرن ۱۹ می باشد.شما در نقش یک شوالیه ی انگلیسی قرار خواهید گرفت که عضو گروهی می باشد که قسم خورده اند از بشریت در برابر موجودات ماورا الطبیعه و تهدیدات مقابله دفاع کنند.داستان بازی از وقایع تاریخی شهر لندن در گذشته الهام گرفته شده است و بنابر گفته ی منتقد گیم اینفورمر یکی از خلاق ترین و جدیدترین داستان های این روزهای صنعت گیم می باشد.اسلحه ها یکی از مهم ترین ارکان بازی خواهند بود ولذت بی حد و حصری برای شما در زمان استفاده از آنها به ارمغان می آورد.مثلا شما می توانید به مانند تریلر E3 از اسلحه ی rifle خود موج های متعددی از انفجارات را خلق کنید.اما این تنها یک مثال ساده از اسلحه های موجود در این بازی می باشد و قرار است درآینده با اطلاعات بیشتری از اسلحه ها و کاربردهای آنها در بازی آشنا بشویم.

قسمت بیست و یکم از راهنمای The Order 1886 با نام “یک خائن در میان ما ( A Traitor Among Us)” را می توانید در زیر مشاهده کنید :

کانال تلگرام الترا گیم

راهنمای The Order 1886 – قسمت بیستم(همرزمان)

دسته بندی : دانلودها
301 بازديد

داستان بازی در رابطه با گذشته ی پیچیده ی شهر لندن در قرن ۱۹ می باشد.شما در نقش یک شوالیه ی انگلیسی قرار خواهید گرفت که عضو گروهی می باشد که قسم خورده اند از بشریت در برابر موجودات ماورا الطبیعه و تهدیدات مقابله دفاع کنند.داستان بازی از وقایع تاریخی شهر لندن در گذشته الهام گرفته شده است و بنابر گفته ی منتقد گیم اینفورمر یکی از خلاق ترین و جدیدترین داستان های این روزهای صنعت گیم می باشد.اسلحه ها یکی از مهم ترین ارکان بازی خواهند بود ولذت بی حد و حصری برای شما در زمان استفاده از آنها به ارمغان می آورد.مثلا شما می توانید به مانند تریلر E3 از اسلحه ی rifle خود موج های متعددی از انفجارات را خلق کنید.اما این تنها یک مثال ساده از اسلحه های موجود در این بازی می باشد و قرار است درآینده با اطلاعات بیشتری از اسلحه ها و کاربردهای آنها در بازی آشنا بشویم.

قسمت بیستم از راهنمای The Order 1886 با نام “همرزمان (Brothers in Arms)” را می توانید در زیر مشاهده کنید :

کانال تلگرام الترا گیم

راهنمای The Order 1886 – قسمت هفدهم(خون آشام)

دسته بندی : دانلودها
450 بازديد

داستان بازی در رابطه با گذشته ی پیچیده ی شهر لندن در قرن ۱۹ می باشد.شما در نقش یک شوالیه ی انگلیسی قرار خواهید گرفت که عضو گروهی می باشد که قسم خورده اند از بشریت در برابر موجودات ماورا الطبیعه و تهدیدات مقابله دفاع کنند.داستان بازی از وقایع تاریخی شهر لندن در گذشته الهام گرفته شده است و بنابر گفته ی منتقد گیم اینفورمر یکی از خلاق ترین و جدیدترین داستان های این روزهای صنعت گیم می باشد.اسلحه ها یکی از مهم ترین ارکان بازی خواهند بود ولذت بی حد و حصری برای شما در زمان استفاده از آنها به ارمغان می آورد.مثلا شما می توانید به مانند تریلر E3 از اسلحه ی rifle خود موج های متعددی از انفجارات را خلق کنید.اما این تنها یک مثال ساده از اسلحه های موجود در این بازی می باشد و قرار است درآینده با اطلاعات بیشتری از اسلحه ها و کاربردهای آنها در بازی آشنا بشویم.

قسمت هفدهم از راهنمای The Order 1886 با نام “خون آشام (Vampire)” را می توانید در زیر مشاهده کنید :

کانال تلگرام الترا گیم

راهنمای The Order 1886 – قسمت شانزدهم(تک تیرانداز)

دسته بندی : دانلودها
289 بازديد

داستان بازی در رابطه با گذشته ی پیچیده ی شهر لندن در قرن ۱۹ می باشد.شما در نقش یک شوالیه ی انگلیسی قرار خواهید گرفت که عضو گروهی می باشد که قسم خورده اند از بشریت در برابر موجودات ماورا الطبیعه و تهدیدات مقابله دفاع کنند.داستان بازی از وقایع تاریخی شهر لندن در گذشته الهام گرفته شده است و بنابر گفته ی منتقد گیم اینفورمر یکی از خلاق ترین و جدیدترین داستان های این روزهای صنعت گیم می باشد.اسلحه ها یکی از مهم ترین ارکان بازی خواهند بود ولذت بی حد و حصری برای شما در زمان استفاده از آنها به ارمغان می آورد.مثلا شما می توانید به مانند تریلر E3 از اسلحه ی rifle خود موج های متعددی از انفجارات را خلق کنید.اما این تنها یک مثال ساده از اسلحه های موجود در این بازی می باشد و قرار است درآینده با اطلاعات بیشتری از اسلحه ها و کاربردهای آنها در بازی آشنا بشویم.

قسمت شانزدهم از راهنمای The Order 1886 با نام “تک تیرانداز(The Sniper)” را می توانید در زیر مشاهده کنید :

کانال تلگرام الترا گیم

راهنمای The Order 1886 – قسمت چهاردهم (تحت محاصره)

دسته بندی : دانلودها
135 بازديد

داستان بازی در رابطه با گذشته ی پیچیده ی شهر لندن در قرن ۱۹ می باشد.شما در نقش یک شوالیه ی انگلیسی قرار خواهید گرفت که عضو گروهی می باشد که قسم خورده اند از بشریت در برابر موجودات ماورا الطبیعه و تهدیدات مقابله دفاع کنند.داستان بازی از وقایع تاریخی شهر لندن در گذشته الهام گرفته شده است و بنابر گفته ی منتقد گیم اینفورمر یکی از خلاق ترین و جدیدترین داستان های این روزهای صنعت گیم می باشد.اسلحه ها یکی از مهم ترین ارکان بازی خواهند بود ولذت بی حد و حصری برای شما در زمان استفاده از آنها به ارمغان می آورد.مثلا شما می توانید به مانند تریلر E3 از اسلحه ی rifle خود موج های متعددی از انفجارات را خلق کنید.اما این تنها یک مثال ساده از اسلحه های موجود در این بازی می باشد و قرار است درآینده با اطلاعات بیشتری از اسلحه ها و کاربردهای آنها در بازی آشنا بشویم.

قسمت چهاردهم از راهنمای The Order 1886 با نام تحت محاصره (Under Siege) را می توانید در زیر مشاهده کنید :

کانال تلگرام الترا گیم

راهنمای The Order 1886 – قسمت دوازدهم (تاریک ترین ساعت)

دسته بندی : دانلودها
141 بازديد

داستان بازی در رابطه با گذشته ی پیچیده ی شهر لندن در قرن ۱۹ می باشد.شما در نقش یک شوالیه ی انگلیسی قرار خواهید گرفت که عضو گروهی می باشد که قسم خورده اند از بشریت در برابر موجودات ماورا الطبیعه و تهدیدات مقابله دفاع کنند.داستان بازی از وقایع تاریخی شهر لندن در گذشته الهام گرفته شده است و بنابر گفته ی منتقد گیم اینفورمر یکی از خلاق ترین و جدیدترین داستان های این روزهای صنعت گیم می باشد.اسلحه ها یکی از مهم ترین ارکان بازی خواهند بود ولذت بی حد و حصری برای شما در زمان استفاده از آنها به ارمغان می آورد.مثلا شما می توانید به مانند تریلر E3 از اسلحه ی rifle خود موج های متعددی از انفجارات را خلق کنید.اما این تنها یک مثال ساده از اسلحه های موجود در این بازی می باشد و قرار است درآینده با اطلاعات بیشتری از اسلحه ها و کاربردهای آنها در بازی آشنا بشویم.

قسمت دوازدهم از راهنمای The Order 1886 با نام تاریک ترین ساعت (Darkest Hour) را می توانید در زیر مشاهده کنید :

کانال تلگرام الترا گیم

راهنمای The Order 1886 – قسمت هفتم (ترمیت)

دسته بندی : دانلودها
138 بازديد

داستان بازی در رابطه با گذشته ی پیچیده ی شهر لندن در قرن ۱۹ می باشد.شما در نقش یک شوالیه ی انگلیسی قرار خواهید گرفت که عضو گروهی می باشد که قسم خورده اند از بشریت در برابر موجودات ماورا الطبیعه و تهدیدات مقابله دفاع کنند.داستان بازی از وقایع تاریخی شهر لندن در گذشته الهام گرفته شده است و بنابر گفته ی منتقد گیم اینفورمر یکی از خلاق ترین و جدیدترین داستان های این روزهای صنعت گیم می باشد.اسلحه ها یکی از مهم ترین ارکان بازی خواهند بود ولذت بی حد و حصری برای شما در زمان استفاده از آنها به ارمغان می آورد.مثلا شما می توانید به مانند تریلر E3 از اسلحه ی rifle خود موج های متعددی از انفجارات را خلق کنید.اما این تنها یک مثال ساده از اسلحه های موجود در این بازی می باشد و قرار است درآینده با اطلاعات بیشتری از اسلحه ها و کاربردهای آنها در بازی آشنا بشویم.

قسمت هفتم از راهنمای The Order 1886 با نام ترمیت (Thermite) را می توانید در زیر مشاهده کنید :

کانال تلگرام الترا گیم

راهنمای The Order 1886 – قسمت اول (مقدمه)

دسته بندی : دانلودها
126 بازديد

داستان بازی در رابطه با گذشته ی پیچیده ی شهر لندن در قرن ۱۹ می باشد.شما در نقش یک شوالیه ی انگلیسی قرار خواهید گرفت که عضو گروهی می باشد که قسم خورده اند از بشریت در برابر موجودات ماورا الطبیعه و تهدیدات مقابله دفاع کنند.داستان بازی از وقایع تاریخی شهر لندن در گذشته الهام گرفته شده است و بنابر گفته ی منتقد گیم اینفورمر یکی از خلاق ترین و جدیدترین داستان های این روزهای صنعت گیم می باشد.اسلحه ها یکی از مهم ترین ارکان بازی خواهند بود ولذت بی حد و حصری برای شما در زمان استفاده از آنها به ارمغان می آورد.مثلا شما می توانید به مانند تریلر E3 از اسلحه ی rifle خود موج های متعددی از انفجارات را خلق کنید.اما این تنها یک مثال ساده از اسلحه های موجود در این بازی می باشد و قرار است درآینده با اطلاعات بیشتری از اسلحه ها و کاربردهای آنها در بازی آشنا بشویم.

قسمت اول از راهنمای The Order 1886 با نام مقدمه (Prologue) را می توانید در زیر مشاهده کنید :

کانال تلگرام الترا گیم